6% BTW Regeling | Stucadoorsbedrijf Huijbregts

|            Home              |    6% BTW Regeling     |           Stucwerk           |             Foto’s             |            Contact            |

 


100% Stucwerk 13% Goedkoper

15-09-2009 FOSAG-NOA Onderhoud en Afbouw is verheugd over de maatregel van het Kabinet om stukadoors- en schilderwerkzaamheden te stimuleren met een extra BTW-verlaging. Met ingang van vandaag valt stukadoors- en schilderonderhoud aan woonhuizen ouder dan twee jaar onder het lage BTW-tarief. Tot nu toe was dat voorbehouden aan woningen ouder dan vijftien jaar.6%
Het BTW-tarief voor stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis. Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 19% BTW.

Particuliere woningen
Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Stukadoorswerk
Bij stukadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden:

De voorbereiding- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk; en het eigenlijke stucwerkOuderdomsverklaring
In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dat 2 jaar. Het stucadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.

© 2011 Stucadoorsbedrijf Huijbregts

Webdesign: Lars van Aart